HOUR OF GRACE-8TH OF DECEMBER


A service called the Hour of Grace is associated with the apparitions of Our Lady in Montichiari-Fontanelle. It falls on the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary - December 8 from 12 to 13.

 At this special hour, the appearing Mother of God said: "I wish that every year on December 8 at noon an Hour of Grace would be celebrated for the whole world. Thanks to prayer in this hour I will send many favors to the body and soul. There will be mass conversions. Souls hardened and cold as marble will be moved by God's grace and will again become faithful and loving God. The Lord, my Divine Son Jesus, will show great mercy if good people pray for others. It is my wish that this Hour will be disseminated. Soon people will know the greatness of this hour of grace. If anyone cannot come to church at that time, let them pray at home. "

 A nurse from the Montichiari hospital, Pierina Gilli, suffered apparitions in 1946. The vision depicted a crying woman with three swords immersed in her chest, the robe was decorated with three roses: white, red and gold. The main message of the apparitions was a request for conversion of humanity and spreading the worship of Our Lady of the Spiritual Rose. Pierina Gilli died in the opinion of sanctity on January 12, 1991, without approving the apparitions. In 1971 a negative decision was made in this case, but 29 years later Bishop Brescia recognized the worship of the Mother of God worshiped there.
Z objawieniami Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle związane jest nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12 do 13.

O tej szczególnej godzinie objawiająca się Matka Boża powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Objawień w 1946 roku doznała pielęgniarka ze szpitala w Montichiari, Pierina Gilli. Widzenie przedstawiało płaczącą kobietę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami, szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Głównym przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie ludzkości i szerzenie kultu Matki Boskiej Róży Duchownej. Pierina Gilli zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 r., nie doczekawszy się zatwierdzenia objawień. W 1971 zapadło bowiem w tej sprawie rozstrzygnięcie negatywne, lecz 29 lat później biskup Brescii uznał kult czczonej tam Matki Bożej.

Comments